Mauritius

Radosny taniec – Sega fot.: Paweł Żukowski